TEZAURUS SZTUKI OGRODOWEJ

TEZAURUS SZTUKI OGRODOWEJ

W 1998 roku para znakomitych Autorów, wybitnych znawców europejskich ogrodów i zabytków, laureatów nagród krajowych i zagranicznych, – prof. dr Marek Siewniak z Warszawyprof. dr Anna Mitkowska z Krakowa, – wydała pierwszą tego rodzaju publikację w Polsce: encyklopedię pn. „Tezaurus sztuki ogrodowej”, zawierającą opisy zjawisk i pojęcia szeroko rozumianej sztuki ogrodowej.

Została ona przyjęta przez Czytelników – studentów, naukowców, projektantów i twórców ogrodów oraz architektury ogrodowej – z wielkim uznaniem. Nie brakowało recenzji w rodzaju opinii prof. Aleksandra Bohma z Politechniki Krakowskiej, iż publikacja ta znakomicie wpisuje się w proces powrotu Polski do Europy, oczekiwany i objawiający się już w wielu dziedzinach życia, również życia kulturalnego. Do dzisiaj „Tezaurus” jest poszukiwanym „białym krukiem” na rynku księgarskim, nie zastąpionym żadnym innym tytułem o porównywalnej wartości merytorycznej i edytorskiej.

Po prawie ćwierćwieczu od tamtej premiery, Autorzy „Tezaurusa” przygotowali powtórną edycję swojego dzieła, skorygowaną, rozszerzoną i zaktualizowaną. Stało się to możliwe dzięki wspólnej inicjatywie Wydawców – najlepszego w kraju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz stołecznej Fundacji „Stara Warszawa”, znanej z kunsztownych albumów historycznych – i przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Współcześnie, sztuka ogrodowa stanowi specjalny, rozległy i bogaty dział sztuki, harmonijnie łączący historię, historię sztuki, architekturę, urbanistykę, konserwację zabytków, nauki przyrodnicze i ogrodnicze. Poszczególne okresy rozwoju sztuki ogrodowej w Europie i na świecie wykształciły specjalistyczne słownictwo. Dotyczy to zwłaszcza klasycznych ogrodów włoskich, francuskich i angielskich. Obserwowane również w Polsce znaczące odrodzenie i upowszechnienie zainteresowania sztuką ogrodową wiąże się z wyraźnie odczuwaną potrzebą ustanowienia precyzyjnego, jednolitego i zgodnego z europejskimi standardami słownictwa w tej dziedzinie.

„Tezaurus sztuki ogrodowej” wychodzi naprzeciw tej potrzebie. Zamierzeniem Autorów i Wydawców jest, z jednej strony przekazanie wiedzy rozległej, pogłębionej i zintegrowanej, a z drugiej – publikacja opracowania albumowego, o wysokich walorach edytorskich, popularyzującego wiedzę i dostępnego bardzo szerokiemu dziś w naszym kraju gronu odbiorców: właścicieli, projektantów i konserwatorów ogrodów.

Nowa edycja mieści na 450 stronach ponad 1700 haseł, zdefiniowanych pojęć i terminów, biogramów słynnych, historycznych i współczesnych twórców ogrodów, od czasów starożytnych po XXI wiek.

W celu lepszego objaśnienia znaczenia poszczególnych terminów oraz poszerzenia możliwości wykorzystania fachowej literatury zagranicznej do poszczególnych haseł dołączono ich odpowiedniki w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Ponad 400 ilustracji i grafik, specjalnie dobrany papier i druk w tonacji sepii wraz z piękną oprawą, tworzą dzieło o wysokich walorach edytorskich. To idealny podręcznik dla studentów różnych wydziałów uniwersytetów – zwłaszcza przyrodniczych, politechnik i akademii sztuk pięknych. Znakomita, przyjazna encyklopedia dla wszystkich twórców i wielbicieli ogrodów.

Czytelnicy znajdą w „Tezaurusie” m.in. najważniejsze pojęcia filozoficzne, kulturowe i artystyczne, mające istotne znaczenie w rozwoju sztuki ogrodowej, a także typologię dzieł ogrodowych w aspekcie światowym i polskim. Omówione zostały podstawowe zasady kompozycji dzieł ogrodowych, układy planistyczne, roślinne elementy kompozycyjne, mała architektura ogrodowa oraz wykorzystanie dzieł sztuki (np. rzeżby i malarstwa) i efektów specjalnych (np. światło i dźwięk). Należne miejsce zajmują też opisy najnowszych regulacji związanych z teorią ochrony i konserwacji dzieł ogrodowych; metodologią i terminologią działań konserwatorskich opartych na wybranych projektach i realizacjach. W encyklopedii nie mogło też zabraknąć przyrodniczych podstaw ogrodnictwa, opisów materiałów roślinnych, narzędzi ogrodniczych i czynności technicznych związanych z uprawą i bieżącą pielęgnacją.

Ryciny i ilustracje

rycina nr 1
rycina nr 2
rycina nr 3
rycina nr 4
rycina nr 5
rycina nr 6
rycina nr 7
rycina nr 8
rycina nr 9
rycina nr 10
rycina nr 11
rycina nr 12
rycina nr 13
rycina nr 14
rycina nr 15
rycina nr 16
rycina nr 17
rycina nr 18
rycina nr 19
rycina nr 20
rycina nr 21
rycina nr 22
rycina nr 23
rycina nr 24
rycina nr 25
rycina nr 26
rycina nr 27
rycina nr 28
rycina nr 29
rycina nr 30
rycina nr 31
rycina nr 32
rycina nr 33
rycina nr 34
rycina nr 35
rycina nr 36
rycina nr 37
rycina nr 38
rycina nr 39
rycina nr 40
rycina nr 41
rycina nr 42
rycina nr 43
rycina nr 44

Autorzy

prof. dr Marek Siewniak

Prof. dr hab. inż. arch. MAREK SIEWINIAK

studiował leśnictwo i planowanie przestrzenne w Poznaniu, Dreźnie i Krakowie. Wieloletni wykładowca architektury krajobrazu i sztuki ogrodowej w Szkole Głównej Gosodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Politechnice Krakowskiej; visiting professor w Instytucie Planowania Krajobrazu Politechniki Berlińskiej. Konsultant i doradca przy renowacji wielu ogrodów zatkowych, min. w Łazienkach Królewskich i Łańcucie. Rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dzidzictwa Narodowego (1993-2016). Od roku 2000 reprezentuje Polskę w zarządzie Europejskiej Rady ds. Drzew (European Arboricultural Council). Autor ponad 200 publikacji i książek w różnych językach, wielu publikacji i projektów w dziedzinie dendrologii, arborystyki, rewaloryzacji ogrodów historycznych i ochrony krajobrazu.

prof. dr Anna Mitkowska

Prof. dr hab. inż. ANNA MITKOWSKA

studiowała w Krakowiei Wrocławiu. Orzez wiele lat wykłądała hsitorię sztuki i architektury, zagadnienia urbanistyki i planowania krajobrazu w Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Wchodzi w skład komisji Urbanistyki i Architektury Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Utrzymuje bliskie kontakty naukowe z włoskimi architektami i historykami sztuki z Florencji, Rzymu, Turynu i Neapolu. Autorka ponad 130 książek i publikacji oraz ponad 180 opracowań studialnych i ekspertyz konserwatorskich.

Na specjalne okazje - limitowana edycja w oprawie skórzanej.

Na specjalne okazje - limitowana edycja w oprawie skórzanej.

„Dzieło uzupełniające lukę w dzisiejszej literaturze związanej ze sztuką ogrodową, potrzebne, wybiegające naprzeciw współczesnym potrzebom, godne polecenia zarówno naukowcom, specjalistom, projektantom, jak i wszystkim tym, którym leży na na sercu zielona, pięknie i mądrze ukształtowana przestrzeń.”

Prof. dr hab Irena Niedźwieck-Filipiak
- Katedra Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Gigantyczna praca Autorów; niezwykle potrzebna pozycja na polskim rynku wydawnictw związanych ze sztuką ogrodów; nieoceniona pomoc naukowa dla studentów kierunku "architektura krajobrazu". Wyrazy głębokiego szacunku dla ogromu wiedzy, jaka stoi za tą pięknie wydaną i bogato ilustrowaną książką.”

Prof. dr hab. Alina Drapella-Hermansdorfer
- Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska